Współpraca

MLM jest dziedziną biznesu która ma w sobie wiele zalet. Branża MLM jest coraz większą konkurencją dla innych sektorów biznesu. W 2019 r. branża sprzedaży bezpośredniej w skali całego świata odnotowała 180 mld $ przychodu. W tym samym roku pracowało w tej branży 120 mln ludzi. W Polsce pracuje w tej branży 1 mln ludzi. Przychody w naszym kraju w 2019 wynosiły ponad 3 mld zł.

Jest jednak pewne wyzwanie z którym mierzą się liderzy tej branży. Jest nim fluktuacja.Pracować w tej branży może każdy, lecz nie każdy ma potrzebne kompetencje by być skutecznym przedsiębiorcą. Marka AMP wychodzi na przeciw temu wyzwaniu i rekomenduje korzystanie z następujących narzędzi: audyty psychologiczne pomagające ustalić mocne i słabe strony kandydata na współpracownika oraz szkolenia rozwijające najważniejsze kompetencje ułatwiające bycie skutecznym przedsiębiorcą.